Cymorth
 

  

Importing into Wordfast Glossary from the Welsh National Database of Terms

Cyffredinol

           

Mae modd defnyddio'r Gronfa Genedlaethol o Dermau mewn dwy ffordd: chwilio am derm penodol yn fyw ar y we,  a llwytho geiriaduron cyfan i lawr i'ch cof cyfieithu.

Chwilio am dermau unigol yn y Gronfa Genedlaethol o Dermau

  • Cliciwch y botwm iaith priodol i ddynodi iaith eich chwilio.
  • Dewiswch y geiriadur yr hoffech chwilio ynddo, neu dewiswch 'Pob Geiriadur' os ydych am chwilio ynddynt i gyd.
  • Teipiwch y term yr ydych am gyfieithiad ohono yn y blwch Chwilio.
  • Sylwch fod modd i chi chwilio am y term cyfan, neu deipio i mewn ddechrau, diwedd neu ran yn unig o derm.

Llwytho Geiriaduron i Lawr

Yn y ffeiliau cymorth perthnasol ceir cyfarwyddiadau manwl ar sut i lwytho i lawr i raglenni cof cyfieithu unigol yn y ffeiliau cymorth perthnasol. Cofiwch fod angen i chi ddarllen y Drwydded Defnyddiwr a chlicio eich bod yn derbyn ei hamodau cyn medru symud ymlaen i lwytho geiriadur i lawr.